Selamat Datang

Survei mengenai persepsi masyarakat untuk mengetahui potensi pergerakan orang pada masa Lebaran 2023 (1444 H) sebagai bahan masukan guna kebijakan pengendalian dan pengamanan lalu lintas pada Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2023 (1444 H).

Mulai Survey